Ansökan till grundskola vid inflyttning till Kumla kommun

LÄS MER

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. 

 

Här kan du anmäla om du flyttar till Kumla kommun och har barn som går i grundskolan.

Är ditt barn i behov av specialkost ska du anmäla detta här:

Begäran om specialkost inom grundskolan och grundsärskolan

Här hittar du mer information om grundskolorna i Kumla kommun:

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se