Ansöka om stöd vuxen

LÄS MER

Här kan du som vuxen ansöka om stöd gällande missbruk, boende, psykisk ohälsa samt vid våld i nära relation. Det är du själv eller den som är ditt ombud som kan göra en ansökan.

Efter att en ansökan inkommit till socialtjänsten inleds en utredning. I utredningen kommer du att kallas till samtal av en handläggare som tillsammans med dig gör en kartläggning av ditt stödbehov. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. All personal inom socialtjänsten har dock anmälningsplikt vid oro för barn.

Du har även möjlighet att få fem rådgivande samtal, råd och stödsamtal, vid missbruk, problem kopplade till din boendesituation, vid psykisk ohälsa samt om du upplever våld i nära relation. Dessa samtal kan du få utan att en utredning inleds, alltså innan du gör en ansökan. Kontakta kommunens servicecenter för att få kontaktuppgifter till ansvarig behandlare, 019-58 80 00.

Ansökan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid. Vid akut oro kontakta socialjouren på telefon 019-14 93 50 eller 019-21 41 05.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa