Ansökan om dispens från regler om gödselspridning

LÄS MER

Följande typer av gödselspridning är i normalfall förbjuden, men det går att söka dispens för:

  • Nedbrukningskrav, 1 december – 28 februari
  • Spridningsförbud på snö och tjäle
  • Spridningsförbud känsliga områden, 1 december – 28 februari

 

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 00 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
servicecenter@kumla.se