Söka tillägg för inackordering under gymnasietid

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka extra pengar om du har ökade kostnader för att du är inackorderad hos annan på grund av gymnasiestudier. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten