Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering

LÄS MER

Här ska du som valt abonnemanget hemkompostering lämna uppgifter om kompostbehållare.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se