Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering

LÄS MER

Här ska du som valt abonnemanget hemkompostering lämna uppgifter om kompostbehållare. Anmälan till miljöenheten krävs enligt avfallsförordningen och den är kostnadsfri.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se