Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering

LÄS MER

Här ska du som valt abonnemanget hemkompostering lämna uppgifter om kompostbehållare. Anmälan till miljöenheten krävs enligt avfallsförordningen och den är kostnadsfri.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten