Anmäla uppgifter om komposthållare vid val av abonnemang hemkompostering

LÄS MER

Här ska du som valt abonnemanget hemkompostering lämna uppgifter om kompostbehållare. Anmälan om hemkompostering sker enligt § 45 avfallsförordningen (2011:279). Vid anmälan ta avgift ut enligt Kumla kommuns taxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten