Tackat nej till erbjudande om återanställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du som chef för att dokumentera att en medarbetare tackat nej till ett skäligt erbjudande om återanställning och således tappar sin företrädesrätt. Det är viktigt att du meddelat medarbetaren om att denne förlorar sin företrädesrätt ifall denne tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning. 

När alla uppgifter kring erbjudandet är ifyllda behöver du även ange medarbetarens uppgifter så att denne kan signera dokumentet innan det går vidare till personalavdelningen för handläggning. Efter att dokumentet nått personalavdelningen kommer medarbetaren tas bort från företrädeslistan.

Information till medarbetare som tackat nej till erbjudande om återanställning: 

- Då du tackat nej till visstidsanställning förlorar Du din företrädesrätt enligt § 27 LAS.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa