Anmäla intresse för informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar har regeringen beslutat införa en lag om informationssamtal som gäller från 1 januari 2022. Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal. Många gånger innebär en samförstånds­lösning mellan föräldrar att barnet får bättre förutsättningar till lugn och ro i sin tillvaro. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet resulterar det också ofta i en mera hållbar lösning, vilket främjar barnet.

Vid informationssamtalet ska föräldrarna få relevant information om:

  • Vilken hjälp som finns att tillgå för att kunna hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
  • Den rättsliga regleringen rörande dessa frågor, vad en domstolsprocess kan åstadkomma och hur en sådan kan komma att påverka barnet.

Föräldrarna ska också, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal och efter behov även erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form.

Vid samtalet kan dessutom, om det bedöms lämpligt, olika insatser vid våld eller hot i en nära relation lyftas fram. Föräldrarna bör också ges information om möjligheten att få hjälp med att träffa bindande avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Intresserad av att läsa mer, se www.mfof.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa