Ansöka om parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om tillstånd att parkera på parkeringsplats vid funktionsnedsättning.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Trafik, tillstånd, övervakning och lokala trafikföreskrifter - Kumla kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se