Ansöka om parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om tillstånd att parkera på parkeringsplats vid funktionsnedsättning.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se