Ansöka om parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om tillstånd att parkera på parkeringsplats vid funktionsnedsättning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten