Lämna synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamheter

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på Socialförvaltningens verksamheter. Exempel på socialförvaltningens verksamheter är LSS-boenden, Daglig verksamhet enligt LSS, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, demensdagvård, myndighetsutövning mot enskild (biståndshandläggare och socialsekreterare), stöd till familjer osv.

En synpunkt kan gälla vad som helst inom socialförvaltningens verksamheter. Exempel på synpunkter är beröm, klagomål och förslag på förbättringar. 

Du som lämnar en synpunkt kommer få återkoppling inom 10 arbetsdagar.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.
Du kan välja att vara anonym när du lämnar dina synpunkter, men då kan ingen återkoppling ges.
En del av vårt systematiska kvalitetsarbete är att ta emot och utreda synpunkter och klagomål.

Vi har ett dataskyddsombud, kontaktuppgifter: dataskyddsombud@kumla.se