Lämna yttrande till Sydnärkes överförmyndarkansli

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anhörig lämna yttrande inför anordnande av godmanskap/förvaltarskap, byte av ställföreträdare, försäljning eller köp av fastighet och liknande.

Här kan du som god man/förvaltare lämna yttrande över klagomål eller något annat som rör ditt uppdrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa