Lämna yttrande till Sydnärkes överförmyndarkansli

LÄS MER

Här kan du som anhörig lämna yttrande inför anordnande av godmanskap/förvaltarskap, byte av ställföreträdare, försäljning eller köp av fastighet och liknande.

Här kan du som god man/förvaltare lämna yttrande över klagomål eller något annat som rör ditt uppdrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa