Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du registrera en dricksvattenanläggning.

För registreringen debiteras en avgift på en timkostnad. Du får starta din verksamhet två veckor efter att anmälan om registrering har gjorts om inte annat besked har lämnats av kommunen. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Registrering och kontroll av livsmedel - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se