Rapport för kontaktperson/umgängesstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar ni som kontaktfamilj in omfattningen av ert uppdrag. Detta görs månadsvis.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personuppgifter på barn/ungdom
  • Personuppgifter på kontaktfamiljen
  • Rapporten måste skickas in senast den sista dagen i varje månad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa