Rapport för kontaktperson/umgängesstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar ni som kontaktfamilj in omfattningen av ert uppdrag. Detta görs månadsvis.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personuppgifter på barn/ungdom
  • Personuppgifter på kontaktfamiljen
  • Rapporten måste skickas in senast den sista dagen i varje månad

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa