Incidentrapportering förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förtroendevald i Kumla kommun rapportera in händelser av exempelvis hot, hat eller våld.

Du kan bara anmäla för egen räkning och händelsen ska ha skett i samband med ditt uppdrag som förtroendevald. I annat fall hänvisar vi till Polisen och 114 14.

Polisen, anmäla olaga hot

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommun@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du är förtroendevald i Kumla kommun.
  • Att incidenten skett i samband med ditt uppdrag som förtroendevald.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa