Ansökan om uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om uppskjuten skolplikt, det vill säga att barnet börjar skola det kalenderår det fyller sju år istället för sex år.

Sista ansökningsdatum är den 31/10

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju
år. Detta regleras av 7 kap. 10 § skollagen [2010:800].

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa