Ungdomsledarstipendium

LÄS MER

Här nominerar du till ungdomsledarstipendium.

Kumla kommun delar årligen ut två ungdomsledarstipendier.

Stipendiesummorna uppgår till 4 000 kronor för ledare under 25 år och 8 000 kronor för ledare över 25 år. Genom stipendierna uppmärksammas ledare som på ideell basis engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter.

Riktlinjer

Kumla kommuns ungdomsledarstipendium tilldelas ungdomsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun. Ledaren ska vara aktiv i en bidragsberättigad ungdomsförening inom Kumla kommun.

Stipendiaterna utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag och motivering från föreningarna. Förslaget ska vara inkommet till kultur- och fritidsnämnden senast 16 september.

De som tilldelas stipendierna uppvaktas och får en inbjudan till kommunfullmäktiges middag i december.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Nomineringen ska inkommit senast den 16 september 2022.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa