Lämna förteckning över tillgångar och skulder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna förteckning över huvudmans, underårigs eller ensamkommande barns tillgångar och skulder.

Din första redovisning till Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens eller den omyndiges egendom. Om du är förordnad god man, förvaltare eller förmyndare ska förteckningen lämnas till Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blev förordnad. Om du är förälder och ditt barn har fått tillgångar som överstiger 8 gånger gällande prisbasbelopp ska du lämna förteckningen senast en månad från det att tillgångarna överstigit denna summa.

Om du har svårigheter att fylla i e-tjänsten kan du kontakta överförmyndarkansliet via servicecenter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tjänsten kräver e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa