Lämna förteckning över tillgångar och skulder

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna förteckning över huvudmans, underårigs eller ensamkommande barns tillgångar och skulder.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se