Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

LÄS MER

Detta är en blankett som ska skickas till tillståndsenheten i Sydnärke, Hallsberg. 

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker. Det finns anvisningar för ansökan här (länk)

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
01-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se