Dödsboanmälan

LÄS MER

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan. Detta kan göras om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Genom den här e-tjänsten kan du göra en dödsboanmälan för invånare i kumla kommun. Du behöver inte vara anhörig för att göra en anmälan.

Tänk på att

 • Hemmet ska vara orört vid hembesöket
 • Anhöriga ska stoppa eventuella autogiron och inte betala några räkningar
 • Tänk på att tömma kylskåp och ta hand om eventuella husdjur
 • Spara ALLA kvitton på inköp och beställningar som görs inför begravningen exempel gravsten, blommor, annons, förtäring vid minnesstund och dylikt

Efter att din anmälan tagits emot av kommunen kommer handläggare hantera ditt ärende och ringa upp dig.

För att upprätta en dödsboanmälan kan kommunen komma att begära in följande:

 • Kopia av senaste deklarationen, som uppvisar slutlig skatt (beställs från skatteverket).
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den.
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, till exempel vårdkostnader eller hyra.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Eventuell bouppteckning som visar att den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från eventuellt bankfack.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa