Beställa anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behöver du ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet krävs det att du gör en servisanmälan, vilket du kan göra i denna e-tjänst.

Kontrollera att du har bifogat en ritning/situationsplan med uppgift om servisledningens placering samt, om du vill ansluta till trycksatt spillvattenledningssystem, förslag på placering för LTA-pumpen (lätt tryckavlopp) på ritningen.

När vi har fått en komplett beställning tar det för närvarande 2 till 4 veckor för oss att utreda ditt ärende. När vi är klara får du en bekräftelse på din beställning och en preliminär beräkning av VA-anslutningsavgiften.

Anslutning mot kommunens VA-ledning ska inspekteras och godkännas av tekniska kontoret innan återfyllnad av massor sker.

Vi på tekniska kontoret svarar gärna på frågor om din VA-anslutning. Det är bra om du har din fastighetsbeteckning till hands när du ringer eller mailar oss. Se kontaktuppgifter nedan.  

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa