PCB-sanering

LÄS MER

Här kan du som företagare göra en anmälan om PCB-sanering enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 18 § förordning (2007:19) om PCB m.m.

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
servicecenter@kumla.se