Lämna in årsrapport för fordonstvätt

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du lämna årsrapport för din fordonstvätt.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se