Simskola

LÄS MER

Här kan du boka plats på babysim, vattenlek, plaskis, simskola eller vattenträning. All träning sker på Djupadalsbadet. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnd@kumla.se