Anmälan till huvudman - utredning vid omfattande frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som rektor göra anmälningar till huvudman angående omfattande frånvaro för elev.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa