Anmälan till huvudman om utredning vid omfattande frånvaro, för skolor utanför Kumla kommun

LÄS MER

Här kan du som rektor utanför Kumla kommun göra anmälningar till huvudman angående omfattande frånvaro för elev.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa