Anmäla oro för barn/ungdom

LÄS MER

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn eller en ungdom mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. 

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du använder e-tjänsten kan du välja att inte uppge namn samt kontakt- och adressuppgifter. IP-adressen samlas in automatiskt.

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid. Vid akut oro kontakta socialjouren på Tel: 019-14 93 50 eller 019-21 41 05.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa