Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad

Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassning m.m.

Ägarmedgivande

Om du inte äger din bostad behöver du kontakta fastighetsägaren och få tillstånd att anpassningarna får göras och om återställning behöver göras eller inte göras vid en flytt. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Du ansvarar själv för kontakterna med din fastighetsägare. Beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att anpassning kan genomföras. Du bör begära skriftligt medgivande från fastighetsägaren.

 Kumla kommuns hemsida kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Bostadsanpassning - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa