Anmäla miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. En timtaxa tas ut enligt taxetabell.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan