Anmäla miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Innan man startar vissa verksamheter krävs en skriftlig anmälan. Vilka verksamheter som berörs går att läsa i miljöprövningsförordningen (2013:251). En anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

 

Här finns blanketter för att anmäla uppstart, ändring eller nedläggning av miljöfarlig verksamhet, skjutbana, lantbruk, avfall för anläggningsändamål och omläggning av skogsmark till åkermark.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten