Anmäla miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. En timtaxa tas ut enligt taxetabell.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten