Byggärenden nya

LÄS MER

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad och/eller rökkanal
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur
 • Plank

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. 

Efter din ansökan

När du har ansökt kan du följa ditt ärende här.

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se