Begära arvode som särskild förordnad vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du vara säker på att få ditt arvode med samma månads utbetalning måste ditt uppdrag vara inrapporterat innan den 10:e i samma månad.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Utfört uppdrag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa