Anmälan om byte av skola inom Kumla kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du vill byta skola inom Kumla kommun. 

Denna e-tjänst gäller för barn som redan går i förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan.

För att anmälan ska skickas in behöver båda vårdnadshavarna signera anmälan i e-tjänsten.

Här hittar du mer information om grundskolorna i Kumla kommun:

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa