Anmälan om utflytt/fortsatt skolgång i annan kommun.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du flyttar från Kumla kommun och har barn som går i skolan. 

Här kan du också anmäla om ditt barns skolgång ska bedrivas i annan kommun än Kumla kommun.

Denna e-tjänst gäller för barn som redan går i förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan.

För att anmälan ska skickas in behöver båda vårdnadshavarna signera anmälan i e-tjänsten.

Glöm inte att säga upp fritidsplatsen om ni har en!

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa