Söka till vuxenutbildning

LÄS MER

Här kan du söka utbildning hos vuxenutbildningen i Kumla kommun.

Ansökan öppnar den 2 maj 2019.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Kumla kommun eller yttrande från hemkommun