Lämna klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål på barnomsorg, skola eller fritidshem inom Kumla kommun. 

I första hand hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand förskolechef eller rektor. Men om du har framfört dina klagomål till personal eller ledning utan att problem åtgärdats eller om problemen kräver grundligare utredning kan du vända dig till förvaltningen. Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa