Lämna klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem inom Kumla kommun.

I första hand hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand rektor eller verksamhetschef. Via den här e-tjänsten kommer ditt klagomål till berörd rektor och verksamhetschef.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa