Anmäla klagomål om boendemiljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är boendemiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt, mögel, lukt, buller inomhus eller andra störningar. 

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen eller den som är ansvarig för fastigheten får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan kommunen blir inkopplad. Oftast är det hyresvärden, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Dessa är skyldiga att åtgärda allvarliga problem i bostaden som kan skada din hälsa.Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Om din hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättsförening inte utreder eller åtgärdar problemet kan du göra en anmälan om störning till myndighetsnämnden som har möjlighet att ställa krav på åtgärder.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du också i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Till skadedjur räknas insekter samt råttor och möss. Bor du i villa ska du istället kontakta ditt försäkringsbolag eller själv anlita en skadedjursbekämpningsfirma.

Tänk på att dina uppgifter blir allmän handling

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom att en handläggare måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

De personuppgifter du lämnat kommer att behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa