Trädfällning och röjning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in önskemål om du vill att kommunen ska fälla eller röja träd på kommunal mark. Handläggningen av önskemålet sker mellan oktober och januari månad. Eventuell avverkning sker mellan januari och mars månad.

Innan du skickar in ditt önskemål är det värt att fundera på varför vi har träd i ett samhälle.

Kumla är en ung stad, utan äldre parker med stora träd, alléer och liknande. Kommunen i sin helhet kännetecknas av det öppna jordbrukslandskapet där runt 25 % upptas av skog, att jämföra med länets drygt ca 60 %. Detta gör Kumla kommun till dem som har lägsta andel skogsmark. Kommunen ska därför enligt gällande Miljöprogram  verka för att öka trädplanteringen i tätbebyggelse.
 
Ett träd är mer än ett träd

Träden har en egen och alldeles unik betydelse. För staden, för klimatet och för människan! Träden ger plats  för lek, vila och eftertanke. Forskning visar att närhet till park och natur med träd också bidrar till hälsa och  rehabilitering och snabbare tillfrisknande. Träden är en del av oss som bor här!
 
Det fantastiska trädet

Träden är stadens lungor genom att de renar och syresätter stadsluften. Bladytan hos ett fullvuxet träd uppgår  till 160 000 m2, en yta som är lika stor som 35 fotbollsplaner! Trädet producerar ca 1,7 kg syre i timmen. Det  motsvarar varje dygn syre till ungefär 60 personer. Ett stort träd tar upp omkring 200 liter vatten per dygn  och avger 170 liter vatten som vattenånga. Det ger oss ett behagligt klimat. Träden dämpar vindar över  slätten och behåller värmen.
 
Träden renar

Ett vuxet lövträd längs en gata renar luften från 6 ton koldioxid per år, vilket är lika mycket som fem personbilar släpper ut under samma tid. Trädets blad filtrerar stora mängder stoft och bakterier, samtidigt som de stoftbärande vindarna dämpas.
 
Träd har lång leveranstid

Den lilla naturmark och de få riktigt stora träd som finns i Kumla idag, är ett resultat av tidigare invånares omsorg och förståelse. Därför planterar vi i Kumla både stora och små träd för barnen och barnbarnens skull. Vi behöver ha den framsyntheten. En skötselplan tas fram för varje naturområde som en vägledning över tid. Den ska utgå från god beståndsvård och att områdena blir trevliga för lek, promenader och naturupplevelser.

 

  

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ditt önskemål måste innebära trädfällning eller röjning på kommunal mark.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa