Önska fällning eller röjning av träd

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna in önskemål om du vill att kommunen ska fälla eller röja träd. Arbetena utförs främst vintertid och avverkningen sker huvudsakligen områdesvis. Förutsättningen är att samtliga berörda grannar är överens.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnd@kumla.se