Lämna klagomål på god man eller förvaltare

LÄS MER

Här kan du lämna in klagomål på god man eller förvaltare.

Klagomålet kommer att skickas ut till ställföreträdaren för yttrande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa