Lämna publiceringsmedgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du medverkar på foton eller film tagna av Kumla kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig.

Bilderna kommer endast att användas där Kumla kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. 

Bilderna lagras i Kumla kommuns bildarkiv.

Innan vi använder materialet vill vi ha tillåtelse från personen som finns på fotot eller medverkar i filmen. När det gäller barn under 16 år är det vårdnadshavaren som ska ge ett skriftligt samtycke. Medgivandet gäller all form av användning av bilder och film i digital form, exempelvis sociala medier och webb samt pappersform, exempelvis i annonsering, informationsmaterial, journalistiska ändamål eller i broschyrer.

Om vi inte redan har informerat dig om användandet av bilden/filmen så kommer vi att kontakta dig innan vi påbörjar behandlingen.

Bild och film kan komma att användas från det datum då vi fått ett medgivande och som längst i tre år från detta datum.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa