Ansöka om god man/förvaltare som anhörig

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du som anhörig göra en ansökan om god man/förvaltare till tingsrätten.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se