Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, eller ansökan om extra resursförstärkning inom interkommunal ersättning (IKE) för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sista ansökningsdag inför nästa läsår är 15 september.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna behov görs löpande under läsåret. Ansökan om tilläggsbelopp och extra resursförstärkning inom interkommunal ersättning (IKE), kan inte göras retroaktivt.

Tilläggsbelopp och extra resursförstärkning inom interkommunal ersättning (IKE), betalas ut efter ansökan och med särskild prövning utifrån varje enskilt barns behov, i enlighet med aktuella riktlinjer.

En ansökan kan omfatta maximalt ett läsår och en ansökan görs per barn/elev.

Följande handlingar ska bifogas vid ansökningstillfället:

Förskola

  • Pedagogisk kartläggning eller motsvarande
  • Handlingsplan
  • I förekommande fall egenvårdsplan

Förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

  • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
  • Åtgärdsprogram
  • I förekommande fall ska även följande bifogas: egenvårdsplan, beslut om anpassad studiegång, beslut om särskild undervisningsgrupp

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning i e-tjänstportalen för medarbetare i Kumla kommun eller
  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa