Registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Om kommunen behandlar dina personuppgifter har du också rätt att få ett registerutdrag som visar var och varför dina personuppgifter behandlas. 

Du  har rätt att få ett registerutdrag kostnadsfritt. Vill du begära fler registerutdrag har kommunen rätt att ta betalt för det. 

För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst. Du kan bara begära registerutdrag för dig själv. När kommunen tagit emot din begäran kommer du att få svar inom en månad och registerutdragen kommer att lämnas till dig i e-tjänsten. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande när kommunen har behandlat färdigt din begäran.

Registerutdraget omfattar som huvudregel inte personuppgifter i handlingar som inte är färdigställda eller i minnesanteckningar. 

Din begäran om registerutdrag kommer att diarieföras och gallras efter två år.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag. En handling som visar att du är behörig kan laddas upp i e-tjänsten. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Dokumentation som styrker om man är ställföreträdare, t.ex. god man
  • Inloggning med e-legitimation
  • Samtycke från båda vårdnadshavare vid begäran för barn

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa