Anmäla hygieniska verksamheter och solarier

LÄS MER

Här kan du anmäla verksamheter inom hygien eller solarier. Verksamheter inom hygien som fotvård, tatuering, piercing m.m. ska anmälas senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier enligt 38 § förordning (1998:899) samt 10 § SSMFS (2012:5).

Vid anmälan om hygienisk verksamhet och solarier tas en prövningsavgift ut enligt Kumla kommuns taxa.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten