Anmäla hygieniska verksamheter och solarier

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla att verksamheter inom hygien eller solarier. Verksamheter inom hygien som fotvård, tatuering, piercing m.m. ska anmälas Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier enligt 38 § förordning (1998:899) samt 8 § SSMFS (2008:36).

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se