Anmäla hygieniska verksamheter och solarier

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla att verksamheter inom hygien eller solarier. Verksamheter inom hygien som fotvård, tatuering, piercing m.m. ska anmälas Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier enligt 38 § förordning (1998:899) samt 8 § SSMFS (2008:36).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten