Arbetsgivarintyg/Tjänstgöringsintyg

LÄS MER

Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat A-kassan och Försäkringskassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs exempelvis när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.

Ett tjänstgöringsintyg beskriver dina arbeten och används för att styrka erfarenhet och vilken typ av anställning du har eller har haft. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete.

Beställningen tas emot av löneförvaltningen och behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden varierar beroende på när i månaden beställningen kommer in, men räkna med cirka 14 dagar från att vi fått in beställningen.

Intyget skickas därefter till angiven adress.

Frågor om e-tjänsten

Löneförvaltningen
lon@kumla.se
019- 58 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Datumperioden som intyget ska gälla för
  • Kontaktuppgifter
  • Om det gäller ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa