Godkänna detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detaljplaneförslaget är nu ute på samråd för att samla in synpunkter från berörda.

Planförslaget kommer att genomföras med ett begränsat förfarande, det vill säga utan granskningsskede. För att detta ska kunna ske måste samtliga sakägare godkänna planförslaget.

Därför önskar vi att du snarast godkänner detaljplaneförslaget. Har du övriga kommentarer om planförslaget kan dessa anges i e-tjänsten.

Läs gärna mer på vår hemsida om planprocessen och hur detaljplaner hanteras inom kommunen.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Detaljplaner och översiktliga planer - Kumla kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Diarienummer
  • Inloggning krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa