Anmäla intresse för att bli god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna en intresseanmälan om du vill bli god man eller förvaltare.

En god man är en person som företräder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den hjälpbehövande tar emot och innehåller inget tvång mot denne. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa