Ansöka om permanent serveringstillstånd

LÄS MER

Detta är en blankett som ska skickas till tillståndsenheten i Sydnärke, Hallsberg. 

Här kan du ansöka om permanent serveringstillstånd för din verksamhetslokal enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se