kontakt uppgifter och godkännande Ungfritid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av vårdnadshavare till ungdomar 13-19år som önskar besöka ung fritids verksamheter. För godkännande av användning av kontakt uppgifter samt skapandet av ett Alias i vår besöks loggning. 

Vi använder oss av thelogbook.eu som besöks loggning där vi mäter kön och ålder. För att kunna skapa ett Alias åt ditt barn behöver vi ett godkännande i denna e-tjänst.

Det du och ditt barn samtycker till är att följande information sparas kopplat till de aktiviteter ditt barn deltar i: Alias (det namn som väljs) Kön, Ålder, Nivå av delaktighet - om personen planerat, organiserat och genomfört aktiviteter i verksamheten.

All verksamhet i Ung fritid är alkohol, drog - och tobaksfri.  

Det är viktigt att deltagare beter sig på ett sätt som gör det tryggt för andra ungdomar att delta. Uppstår det problem t.ex. rökning eller att ditt barn skadar sig så kontaktar vi dig som målsman.

Därför behöver vi att du lämnar kontaktuppgifter till dig i e-tjänsten så vi kan nå dig om det behövs.

All information som lämnas i e-tjänsten sparas hos Ung fritid till dess att det inte är aktuellt längre, t.ex. ditt barn slutar gå, blir äldre än våran målgrupp

 

Viktiga nummer som är bra att spara:

Kumlaby fritidsgård: 019-589552

Kvisten fritidsgård: 019-589551

Ung fritid kontor: 019-589550 (vardagar 8-16)

Vid frågor kontakta oss på telefon eller ungfritid@kumla.se

OBS Har din ungdom eller du skyddade uppgifter, stäng ner e-tjänsten och kontakta oss på Ung fritid kontor: 019-589550 (vardagar 8-16)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa