Ansökan om sjuklöneersättning för privata utförare av personlig assistans

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den assistansberättigade eller dennes ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen. Begäran om ekonomisk ersättning för skäliga kostnader för personlig assistents sjukfrånvaro ska göras löpande månadsvis, vid varje ordinarie personlig assistents sjukdomstillfälle.

Om den assistansberättigade har valt att låta assistansanordnaren ansöka om ersättningen ska fullmakt bifogas första gången ansökan lämnas in.

Kommunen behöver få in en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått för att kunna behandla ärendet.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Flerpartssignering via bank-ID
  • Kopia av sjukfrånvaroanmälan/tidrapport till försäkringskassan
  • Kopia av tidrapport för ordinarie assistent
  • Lönespecifikation för ordinarie assistent
  • Uppgifter om vikarie

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa