Beställa husutsättning i egen regi

LÄS MER

Detta är en blankett.

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna markeras. För att kunna genomföra en husutsättning krävs ett beviljat bygglov och startbesked. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Bygglov, förhandsbesked, bygganmälan och tillsyn - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beviljat bygglov