Föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om föreningsbidrag för din förenings räkning. Vissa av bidragen går att kombinera med varandra. Du kan enbart skicka in en ansökan i taget i e-tjänsten. Om du vill söka flera bidrag måste du starta e-tjänsten på nytt efter du skickat i din ansökan. 

 

Nedan listas de olika bidragsformerna som finns att söka. I dokumentet Regler för föreningsbidrag i Kumla kommun (KFN 2018/492) kan du läsa mer om vad som gäller för bidragen, klicka här för att läsa reglementet.

 • Startbidrag: Kan endast erhållas en gång per förening. Bidraget kan sökas under hela året. 

 • Grundbidrag: Detta bidrag kan sökas en gång om året. Under 2020 är ansökningsperioden från 1 januari till och med 24 februari.

 • Evenemangsbidrag: Bidraget kan sökas under hela året.

 • Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariation: Bidraget söks halvårsvis. Under 2020 är ansökningsperioderna från 1 januari till och med 24 februari och 1 juli till och med 31 augusti.

 • Aktivitetsbidrag för seniorer: Bidraget söks halvårsvis. Under 2020 är ansökningsperioderna från 1 januari till och med 24 februari och 1 juli till och med 31 augusti.

 • Utbildningsbidrag:  Bidraget kan sökas två gånger per år. Under 2020 är ansökningsperioderna från 1 januari till och med 24 februari och1 juli till och med 31 augusti.

 • Lokalkostnadsbidrag: Bidraget kan sökas en gång per år, under 2020 är ansökningsperioden från 1 januari till och med 24 februari.

Att söka bidrag
Nedan följer några av de allmänna kraven:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Kumla kommun och verksamheten ska gynna kommunens invånare.

 • Föreningen kan klassificeras utifrån någon av Kumla kommuns definierade huvudgrupper; idrottsförening, kulturförening eller fritidsförening.

 • Föreningen ska vara ideell, demokratiskt uppbyggd, ha stadgar och beslutat om en medlemsavgift.

 • Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden.

 • Föreningen ska bedriva verksamhet där amatörer och allmänhet kan delta och verka i enlighet med demokratiska principer

 

Klicka här för att läsa det fullständiga reglementet

 

Redovisning
Föreningen ska vid beviljat utbildningsbidrag, evenemangsbidrag och projektbidrag skicka in en rapport och ekonomisk redovisning via separat e-tjänst. Kom ihåg att spara era kvitton. Klicka här för att komma till e-tjänsten för redovisning av föreningsbidrag. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste vara ordförande, kassör och/eller föreningens firmatecknare och registrerad medlem för att få skicka in en ansökan för din förenings räkning.
 • Föreningen måste ha sitt säte i Kumla kommun och verksamheten ska gynna kommunens invånare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa