Ansökan om föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om föreningsbidrag för din förenings räkning. Vissa av bidragen går att kombinera med varandra. Du kan enbart skicka in en ansökan i taget i e-tjänsten. Om du vill söka flera bidrag måste du starta e-tjänsten på nytt efter du skickat i din ansökan. 

Nedan listas de olika bidragsformerna som finns att söka. I dokumentet Regler för föreningsbidrag i Kumla kommun (KFN 2018/492) kan du läsa mer om vad som gäller för bidragen, klicka här för att läsa reglementet.

 • Startbidrag: Kan endast erhållas en gång till nystartad förening. Bidraget kan sökas under hela året. Följande handlingar ska bifogas: kopia av beslut från Skatteverket om organisationsnummer, föreningsstadgar, årsmötesprotokoll

 • Grundbidrag: Kan endast erhållas en gång per förening och år. Grundbidraget kan sökas under hela året. Följande handlingar ska bifogas: föreningsstadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomiskberättelse.

 • Evenemangsbidrag: Bidraget kan sökas under hela året. Följande handlingar ska bifogas: kostnadskalkyl

 • Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariation: Bidraget söks halvårsvis. Ansökningsperioderna är från 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti.

 • Aktivitetsbidrag för seniorer: Bidraget gäller för personer över 65 år och söks halvårsvis. Ansökningsperioderna från 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti.

 • Projektbidrag: Bidraget kan sökas två gånger per år. Ansökningsperioderna från 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti. Följande handlingar ska bifogas: projektplan, kostnadskalkyl

 • Utbildningsbidrag:  Bidraget kan sökas under hela året. Följande handlingar ska bifogas: kostnadskalkyl

 • Lokal- och anläggningsbidrag: Bidraget kan sökas två gånger per år. Ansökningsperioderna är från 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti. Följande handlingar ska bifogas för förening som äger lokal eller anläggning: specifikation av lokalens totala driftkostnader och hyresintäkter.Följande handlingar ska bifogas för förening som hyr lokal: hyresavtal för perioden.

 • Bidrag till ridskoleverksamhet: Bidraget söks halvårsvis. Ansökningsperioderna är från 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti.

Att söka bidrag
Nedan följer några av de allmänna kraven:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Kumla kommun och verksamheten ska gynna kommunens invånare.

 • Föreningen kan klassificeras utifrån någon av Kumla kommuns definierade huvudgrupper; idrottsförening, kulturförening eller fritidsförening.

 • Föreningen ska vara ideell, demokratiskt uppbyggd, ha stadgar och beslutat om en medlemsavgift.

 • Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden.

 • Föreningen ska bedriva verksamhet där amatörer och allmänhet kan delta och verka i enlighet med demokratiska principer

Redovisning
Föreningen ska vid beviljat utbildningsbidrag, evenemangsbidrag och projektbidrag skicka in en rapport och ekonomisk redovisning via separat e-tjänst. Kom ihåg att spara era kvitton. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste vara ordförande, kassör och/eller föreningens firmatecknare och registrerad medlem för att få skicka in en ansökan för din förenings räkning.
 • Föreningen måste ha sitt säte i Kumla kommun och verksamheten ska gynna kommunens invånare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa