Ansökan om plats i fritidshem av särskilda skäl

LÄS MER

Här kan du ansöka om plats vid fritidshem av särskilda skäl.

Denna e-tjänst gäller för barn som redan går i förskoleklass till och med det år barnet fyller 13 år.

För att ansökan ska skickas in behöver båda vårdnadshavarna signera ansökan i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa