Ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

LÄS MER

Detta är en blankett. Här kan du ansöka om TA-plan.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se